Městský palác Templ v Mladé Boleslavi

Palác Templ patří mezi nejstarší zachovalé pozdně gotické stavby. V galerii vystavují jak amatéři tak profesionálové, domácí i zahraniční umělci Fotografové, keramici, sochaři, řezbáři. Kromě výstav se zde konají i koncerty a besedy pro veřejnost.

V Templu se pak nachází stálá muzejní expozice. Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense provede návštěvníka dějinami města od pravěku po rok 1600, kdy byla Mladá Boleslav povýšena na královské město. V expozici jsou vystaveny nejen autentické předměty, ale i celé nálezové situace, tak jak je archeologové odkryli. V nejspodnější části Templu je vytvořena podle reálného vzoru simulace jeskyně, možné svatyně Keltů. Historická část expozice přibližuje zejména dobu 16. století, kdy byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské. Ve výstavních prostorách jsou představeny tisky vzešlé ze zdejší tiskárny, život ve středověkém městě i v domácnosti.