Zřícenina hradu Michalovice

Hrad Michalovice byl založen asi v druhé polovině 13. století jedním z příslušníků rozvětveného rodu Markvarticů, kteří tehdy získali v povodí Jizery i v severních částech země rozsáhlé državy.  

Patřila mezi ně i boleslavská tržní osada pod bývalým knížecím hradem Boleslaví. Jedním z příslušníků tohoto rodu byl i Jan, který se od r. 1281 uváděl v pramenech „z Michalovic„, a lze proto soudit, že nedlouho předtím vznikl stejnojmenný hrad.