Zvířetice

Zvířetice na pravém břehu řeky Jizery nedaleko dnešního nádraží v Bakově nad Jizerou se vypínají malebné zříceniny hradu Zvířetic.  

Hrad založil někdy na počátku 14. století Zdislavem z Lemberka, synem purkrabího Pražského hradu, Havla z Lemberka.